bilde

*Kurpes nofotografēju piemiņai pirms izmešanas laukā